درباره ما

مقدمه:

با استعانت از خداوند سبحان و باور اینکه رمز موفقیت این است که کارهای معمولی را به شکل ارزشمند انجام دهیم و با اعتقاد بر انجام کار تیمی، طی تقاضایی تقدیمی به اداره تعاون شهرستان تربت جام در مورخه ۹۵/۰۵/۱۳ شرکت تعاونی خدمات آموزشی پلکان موفقیت جام و همزمان با آن نیز آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای با رویکرد مشابه تعاونی مذکور(خدمات آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای، اطلاع رسانی و کارآفرینی پلکان موفقیت جام)اقدام به تاسیس این موسسات نموده و چه بسا سختی هایی را در طی مسیر متحمل که شدیم؟ اما به این واقعیت پایبند بودیم که از کار خود خرسند باشیم و می دانستیم تکامل حادثه نیست، بلکه پیشرفتی منطقی است که به عهده ما می باشد. درخت را الگوی خود قرار دادیم که چون وقتی باد می وزد، خم می شود اما نمی افتد، لذا با جدیت تمام بر مشکلات فائق آمده و با توکل بر خداوند حکیم دانسته های خود را به اجرا درآوردیم، و با تعیین و تبیین و تشریح رسالات خود کارمان را ساده شروع کردیم.  بسیار مشتاقیم نظرات و دیدگاه های ارزشمند شما را بشنویم که این خود انگیزه ای است برای بهبود کار و فعالیت بیشتر و نیز چراغ راه آیندگان.

با آرزوی توفیق

موسسات آموزشی پلکان موفقیت جام

حوزه فعالیت:

  • برگزاری سمینارهای علمی آموزشی(ابتکارات _اختراعات) – جشنواره ها – کارگاههای انگیزشی وخلاقیت – استارتاپ ها و کلیه دوره های آموزشی، پژوهشی،کارآفرینی، مشاوره و اطلاع رسانی

مجوزات:

  • دارای مجوز:حوزه فعالیت کشوری از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
  • دارای مجوز تأیید صلاحیت آموزشی از اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
  • دارای مجوز تأیید صلاحیت وکدآموزشی آموزشی از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی
  • دارای مجوز آموزشی از اداره کل فنی و حرفه ای خراسان رضوی ودارنده ده ها تاییدیه علمی برگزیده از دانشگاه ها و جشنواره های معتبر کشوری از حوزه وزارت علوم تحقیقات و فناوری

طراحی سایت