مشاوره شغلی

مشاوره شغلی

  • تعریف نهایی کارآفرینی از دیدگاه گروه مشاوران کارآفرین پلکان موفقیت جام کارآفرینی تلاشی است برای ایجاد ارزش از طریق شناخت فرصت های شغلی، مدیریت، ریسک پذیری مناسب و استفاده از مهارت های ارتباطی به منظور بسیج نمودن منابع انسانی، مالی برای به ثمر رسیدن یک پروژه. در یک کلام توانایی ابراز وجود. با ما بدانید آنچه باید بدانید... همراه موفقیت شما با پلکان موفقیت جام
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.

طراحی سایت