دسته: برگزاری دوره های آموزشیRSS
کارگاه آموزشی نخبه پروری وتربیت مربی
۲۱ آذر ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

کارگاه آموزشی نخبه پروری وتربیت مربی

کارگاه آموزشی نخبه پروری وتربیت مربی وسواد آموزی سطح۳ توسط مهندس علی سرحدی در مدیریت آموزش وپرورش منطقه تبادکان مشهد برگزار گردید. SAMSUNG CAMERA PICTURES

دوره های آموزشی تعاونی ها
۱۶ آذر ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

دوره های آموزشی تعاونی ها

دوره آموزشی راهکارهای بهبود فضای کسب وکاربرای تعاونگران وکارآفرینان تربت جام توسط مهندس علی سرحدی برگزار گردید      

جلسه ی توجیهی با آقای دکتر پاپلی یزدی
۳ بهمن ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

جلسه ی توجیهی با آقای دکتر پاپلی یزدی

  جلسه ی توجیهی با آقای دکتر پاپلی یزدی مدیر پژوهشکده امیر کبیر جهت اجرای طرح روستا تعاون در معیت تعاونگران استان. (نماینده اتاق تعاون تربت جام علی سرحدی)

طراحی سایت