دسته: بازدید از مراکز یادگیری محلیRSS
بازدید ازمرکز یادگیری و یاددهی محلی شهید برونسی تربت حیدریه
۱۶ بهمن ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

بازدید ازمرکز یادگیری و یاددهی محلی شهید برونسی تربت حیدریه

بازدید مدیر عامل محترم شرکت پلکان موفقیت جام جناب آقای سرحدی ،ریاست محترم اداره سواد آموزی جناب آقای صباغی و ریاست محترم اتحادیه انجمن های اسلامی جناب آقای وطن دوست و کارشناس محترم اداره سواد آموزی سر کار خانم صفارین از کلاس های دایر در مرکز (بافتنی ،کیف بافی …) و آزمون پایانی دوره سواد…..

طراحی سایت